Informačný portál o mágii a ezoterike.Nájdete tu channelingy,info o anjeloch,mágii a ezoterike atď...

Mantry- Reč Bohov

18.01.2010 16:53

 

Mantry - reč bohov

Tento článok nám poslal Devalon:

Na požiadanie istých vytrvalých osôb (zelenoocka a pod ) som sa rozhodol priblížiť vám viac svet mantier a zvuku. Toľko na úvod; môžme prejsť k jadru veci:

Každej forme a každému skutku predchádza nejaká myšlienka.Pomocou nich - či sú dobré a či zlé - vytvárame svoje postoje a svôj svet. Keďže vychádzame z teórie, že svet bol stvorený zo zvuku, dostaneme sa týmto smerom k mantre. Myšlienky sú taktiež zvuk, ktorý však nepočuje nik len ich majiteľ. (A helar, stará bosorka , ochotne dodáva: Výskumy zistili, že ľudia ešte aj pri tichom čítaní aktivujú svoje hlasivky - teda ešte i pri čítaní textu vzniká dvojaká vibrácia: jedna na hlasivkách, ktorú však tentokrát nepočuť, a druhá na mozgu v podobe mozgových vĺn - a tú tiež nepočuť, ale obe sa prenášajú do prostredia a ovplyvňujú ho. )

Čo teda vlastne mantry sú? Pôvod nájdeme hlboko v sanskrte kde man značí duch a tra nástroj. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj pre spojenie s duchovnom.

Mantra môže byť slabika, slovo či veta. Dôležitý je jej zvuk, ktorý vibruje vesmírom.Večné ÓM, ktoré spieva vesmír, je stále a nemenné. Mantry taktiež nie je možné preložiť doslova. Delia sa na Mantry a takzvané Bídža mantry.

Mantra: ÓM MANI PEME HUNG - tibetská mantra osvietenia, vyzerá nasledovne:

om mani pedme hum
A takto sa to dá tiež spievať:

Bídža mantry

Bídža mantryLam,Vam, Ram, Jam, Ham, Om – tieto sú určené ku čakrám. Je to zložité a neviem vám to dobre popísať. Sú akoby naviazené na jeden bod - sú ten bod.
Lam - Koreňová
Vam - Sakrálna
Ram - Solárny Plexus
Jam - Srdcová
Ham - Hrdelná
Om - Tretie oko
Korunná čakra sú vlastne všetky zvuky. No udáva sa aj zvuk Aum.Vyberte si.(A tu je ešte úryvok zo Stevena Halperna, ktorý sa dá tiež pospevovať na aktiváciu a vyváženie čakier.)Najstaršie mantry Indie pochádzajú z Rigvédy, kde boli zozbierané a zapísané 1500 pred Kristom.

Pokladajú sa za obzvlášť silné a posvätné. (Gajátrí/Gayatri mantra (podľa Debory van Dyke): helar dodáva fonetický prepis “Om búr búva sváha / tat savitúr varénjam / bargó devasjá dimáhi / díjójóná pračodáját”; táto mantra pomáha vzostúpiť tak Zemi, ako aj nám, takže pre všetkých, ktorí sa pripravujú na rok 2012 - SPIEVAJTE!)

Devalon končí slovami: Toľko na úvod; viacej sa dozviete, až si oprášim vedomosti

A helar k bídža mantrám (ja používam “bija”) vyhrabala tieto infošky:

Existujú isté mocné, jednoslabikové mantry, ktoré sa nazývajú “semenové”, teda bija v sanskrite. Nemajú nijaký významový preklad, pretože nemajú nijaký význam. Nevzťahujú sa na nijaký objekt. Thomas Ashley-Farrand (Healing Mantras, linka v Zdrojoch) o nich hovorí: “Na rozdiel od slov každodenného jazyka sú bija mantry vyjadrením samotnej, neskreslenej energie. Nie sú to symboly iných svetských objektov alebo skúseností. Slovo “stolička” označuje objekt so štyrmi nohami, ale bija mantry nepredstavujú objekty, ba ani pocity. Sú ako vôňa kvetu alebo chuť jablka. Slová nedefinujú tebnto zážitok - zážitok definuje slovo.”

Vo Védach sa to hemží príbehmi o obrovskej sile bija mantier. Bytosti, ktoré ich používali, vzostúpili k vyššej spiritualite a moci nad matériou. V Rig véde sa napríklad duch Zeme Kubera stal pánom bohatstva tým, že spieval niekoľko jednoduchých mantier po dlhé (nadprirodzene dlhé) obdobie…

Bija mantry predstavujú isté energie. Keď má človek nejaký problém a vyberie si vhodnú bija mantru, ktorá reprezentuje danú energiu, ktorá mu chýba, vie tento problém prekonať. Robí sa to tak, že jednak pospevujeme asi 10 dní danú mantru pri každej možnej príležitosti a tak dlho, ako sa len dá. Princípom je to dosiahnuť čo najviac opakovaní mantry. Okrem toho by sme si asi dvakrát denne mali na 5-10 minút denne sadnúť a pospevovať si ju sústredene na to, čo pomocou nej chceme dosiahnuť. Ak máme pocit, že nám to ide dobre, pokračujeme ešte ďalších 30 dní (čiže v konečnom dôsledku 40 dní dohromady). Potom prestaneme a čakáme na výsledky, pokiaľ sa ešte nezačali predstavovať.

Dôležité semenné mantry:

Šrím: mäkký, žesnký zvuk pre hojnosť a nadbytok a zosobňuje bohyňu Lakšmí. Stará sa o spirituálnu hojnosť, zdravie, vnútorný pokoj, finančné zabezpečenie, priateľstvo, lásku (hlavne rodinnú). Podľa Véd ak opakujeme šrím 100x, stonásobne sa zvýši náš pocit hojnosti.

Ejm: ženský zvuk ovládajúci umelecké a vedecké činnosti, hudbu a vzdelávanie. Meno tejto energie je Saraswati, ženský princíp, ktorý na hlbšej úrovni riadi rozvoj a zhmotnenie spirituálneho poznania. Pomáha pri dosahovaní dobrej vzdelanostnej úrovne, zlepšovaní pamäti a inteligencie, pri hudobných zručnostiach a úspechu pri spirituálnom rozvoji.

Klím: nie je ani ženský, ani mužský zvuk a často sa kombinuje s inými zvukmi, aby k nám pritiahol predmet našej túžby. Zosobňuje energiu príťažlivosti. Napríklad na pritiahnutie hojnosti sa používa mantra Om šrím maha Lakšíejí namaha a pri zosilnení sa do nej vkladá klím, čiže získavame Om šrím klím maha Lakšíejí namaha. Inak sa dá použiť aj na meditáciu: vytvoríme si nerušený priestor, zapálime si sviečku alebo kadidlo, sedíme a vizualizujeme, čo chceme dosiahnuť, a počas vizualizácie si tíško pospevujeme klím.

Dúm: je zvuk energie ochrany a tiež sa považuje za žesnkú energiu. Používa sa, ak máme problémy so strachom. Robíme to tak, že si ho sústavne pospevujeme pri normálnych denných činnostiach. Keď si už dostatočne zvykneme na zvuk dúm, môžeme si začať pospevovať mantru Om dúm duragaji namaha.

Krím: je to ženský zvuk hinduskej bohyne Kálí, bohyne stvorenia a zničenia. Známa je hlavne kundalíní mantra Om krím Kalikajejí namaha, ktorá pomáha hromadiť energiu pri koreni chrbtice. Ak ju používame a zistíme, že sa stávame prchkými, musíme ju prestať používať. A ak potrebujeme k sebe pritiahnuť energiu kundalíní, použijeme mantru Om klím Kalikajejí namaha.

Gum/gam: mužský zvuk predstavujúci Ganapáthí, energiu benevolentného boha Ganéšu so sloňou hlavou, ktorý odstraňuje prekážky a prioníša úspech v tom, čo podnikáme. Ak potrebujeme odstrániť prekážky, niekoľko dní opakujeme gum, kým sa s ním nezžijeme, a potom prejdeme na mantru Om gum Ganapatajejí namaha.

Gláum: ďalšia bija pre Ganapáthí, odstraňuje prekážky, ktoré môžu existovať v priestore medzi hrdlom a koreňom chrbtice (kostrčou). Je to energia vôle.

Háum: bija pre oblasť transcendentálneho vedomia, mužská energia boha Šívu, stelesnenia Vedomia.

Kšráum (k je prídýchnuté, ale nevyslovené): mužský zvuk pre Narasimhu, jedno z vtelení boha Višnu. Narasimha sa privoláva, keď sa chceme zbaviť zavrznutých, zlých situácií. Zvuk uvoľňuje naše vlastné zavrznuté negatívne energie. Vizualizujeme pri ňom skrytú silu, ktorú tým získavame. Používa sa aj na zničenie zdanlivo nezničiteľných démonických síl.

Hrím: bija, ktorá nám pomáha prehliadnuť ilúziu každodenného života. Rôzne tradície ju označujú buď za mužskú alebo za ženskú silu a často tvorí súčať dlhších tibetských a hindských mantier. Ak ju praktikujeme dlho a so zanietením, získame jasno o skutočnej podstate Univerza - všatky ilúzie sa stratia. Meno ženskej energie je Mahamaja a je usídlená tesne pod srdcovou čakrou. V tejto rovine existencie nám prináša nielen zmúdrenie, ale aj materiálne veci. Žije z absolútnej odovzdanosti. Ak máme nejaký vzor spirituálneho učiteľa (hlavne z minulosti), táto mantra nám môže zhmotniť niektoré z jeho vlastností, ktoré tak silno obdivujeme. Používame ju ako zvuk hri alebo hrím aj ako súčasť iných mantier pri meditáciách.

Viac k mantrám nájdete aj v tomto článku

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Novinky

Zmena nicku

23.01.2010 13:04
Oficiálne mením svoj nick na ezoterik. Dúfam, že sa vám nové meno páči a, že spolu budeme dobre vychádzať :). 
>>

100% Článkov presunutých

23.01.2010 12:32
Konečne som presunul všetky články ktoré som chcel a začínam písať nové články. Dúfam, že sa vám nové články budú páčiť a, že tu budete chodiť i...
>>

80% Článkov presunutých

20.01.2010 11:50
Milí čitatelia už som sem presunul 80% článkov zo starého blogu.100% článkov tu bude presunutých do 2 dní.   
>>

Už 40% článkov presunutých!

18.01.2010 21:52
Milí čitatelia s radosťou vám oznamujem, že som presunul už 40% článkov zo starého blogu.Znamená to, že termín presunutia článkov do 25.1.2010 by sa...
>>

Úpravy a pridávanie článkov

18.01.2010 14:25
Milí návštevníci momentálne sa na tomto ezoterickom portáli robia úpravy a čoskoro sa pridajú všetky články zo starého blogu.Budem sa snažiť urobiť...
>>
Všetky články

Záznamy: 1 - 5 zo 5

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.